Būs jauns ceļojums / New trip is coming #exeterTrip1

22/01/2017, Latvija

LV

Jauns ceļojums – jauns sen gribēta ceļojuma plāns tiek slīpēts vairākus mēnešus, bet nu kļūst taustāmāks, jo drīz, pavisam drīz viss notiks!

Rakājos atmiņās un dienasgrāmatā, kas nekādi nedevās rokās, jo bija ierakusies plauktā, kurā nebiju iedomājusies to meklēt. Īpaši projekta ceļojumu pieraksti, kuros bija paslēpts britu folk-dziedātājas vārds. Viņas uzvārdu nekādi nevarēju atcerēties, tāpēc nu tikai tagad – pēc 10 gadu neziņas, uzmeklēju viņas lapu tīmeklī un varu baudīt  Kate Rusby šūpuļdziesmas nesteidzoties.

Pirms desmit gadiem Comenius starptautiskā projekta laikā vairākkārt viesojos Lielbritānijā, Ziemeļdevonā un jau toreiz zināju, ka reiz tur atgriezīšos. Ir kāda brīnišķīga, varena, skaista pilsēta, par kuru manā ceļojumu dienasgrāmata rakstīts: “13.10.2007. Sēžam pilsētiņā zem kļavas. Skatienam paveras māja ar baltām kolonnām, palmas, ziedi, klusu mašīnu un klusu balsu murdoņa. Bijām brīnišķīgā un senā katedrālē. Atļāvāmies pusdienot klostera ēdnīcā. Milzonīgs prieks par arhitektūru un dabu! (…) Ārā jauki – gaismiņas; ir nepiespiesta, neaprakstāma sajūta. Mūzika nomierina. Jā, gribas palikt!”

Pilsētas vārdu pagaidām paturēšu noslēpumā, jo tikai, kad ceļojums sāksies, tas izskanēs skaļi!

Patiešām ir pienācis īstais laiks atgriezties vietā, kurā jutos tik labi!

ENG

New journey – a new long-willed travel plan has been made for several months, but now are becoming more realistic, because soon, very soon everything will happen!

Ten years ago during the international Comenius project, I repeatedly visited the UK, North Devon, and even then I knew that once I return there.

It is a wonderful, powerful, beautiful city, about what is in my travel-diary written: ‘13.10.2007. I am siting under the maples. Sight opens the view to house with white columns, palm trees, flowers, murmurs of quiet vehicles and people’s voices. I have seen a wonderful and ancient cathedral. I have had a dinner at the monastery canteen. Great delight of architecture and nature! (…) Outside nice lights, relaxing, indescribable feeling. Music soothes. Yes, I want to stay there!’

I will keep the city name in secret. Only when the trip will start, it voiced it aloud!

P.S.

Ten years ago (19th March 2006) on the evening when we’ve been visiting a nice English country school headmaster’s home we enjoyed a wonderful video. Then for the first time I listened to folk singer’s Kate Rusby songs. All these years of hopelessly searching for my project-diary where I’ve had writen the name of the singer are gone! Finaly today the diary unexpectedly fell into my hands and after such a long time I can discover this music for myself again. Now I can listen to this music really pleased. We have got a great time in the North Devon during the Comenius School project with my friends Marian, Ingela, Elvira, Eva, Pilar.

So it is time I come back to place I felt so good.