About

LV

Lai izrautos no ikdienības pierastās vai jebkāda darba vai aktivitātes, kas kļuvusi par rutīnu, ir jāsāk kas jauns. Tas var būt darbs, hobijs vai ceļošana. Ja gadu vai divus neesmu nekur devusies ārpus savas valsts robežām, mani sāk dīdīt nemiera trollis! Iepriekšējā ceļojuma dienasgrāmatas vāku rotā trāpīgais “IZLAUŠANĀS” un tā var nosaukt katra mana lielā vai mazā ceļojuma sākumu. Ir zemes, kurp “velk atpakaļ”, bet tas ir pārejoši – atkarībā no tā vai ceļošanas slāpes ir savlaicīgi remdētas vai nē.

Tā kā par manu hobiju – bungu spēli lasāms bungotajas dienasgramata , bet labāko foto kolekcijas skatāmas te katy photo art, tad šis blogs ir paredzēts manu jaunāko ceļojumu iespaidu stāstiem, kurioziem un bildēm.

ENG

To escape from the everyday chain of habits or any work or activity that has become a routine is is never late to start something new. It may be a new job, hobby or traveling. If a year or two I have’t made some trip outside my own country, there appears a troll of anxiety what starts frisking very loud inside me!

On my previous travel diary’s cover is written very clearly ‘my breakout’ and so can be named each of my big or small trips.

Talking about my hobbies – drum playing you can read opening the page drummer’s diary, but some of the best photo collections are viewable here katy photo art but this blog is intended for my latest travel stories impressions, curiosity and images.